CONTEMPORARY ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
 

 


 
EDUCATION CHALLENGES: CURRICULAR AND CONCEPTUAL PROVOCATIONS
 
 

 

 

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE
ON ORGANIZATIONAL EFFICIENCY
 
Part I – ORGANIZATIONAL CULTURE AS A DETERMINANT OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

 

 

 

 

Part II – THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON ORGANIZATIONAL CULTURE

 

 

 

Boris JEVTIĆ, Goran KVRGIĆ, Goran CORIĆ i Milan BESLAC: Challenges of ICT Skills of SME Employees

 

Ana PETROV: Book review: Tunes of Diplomatic Notes: Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th-20th century), edited by Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič

 

 

Deo I – Stereotipija jednog vremena

 

Ognjen RADONJIĆ: Nezakoniti tokovi novca – slučaj Srbije

 

Aleksandar WEISNER: Internalizacija kulturalnog nasilja kao istorijska konstanta u Srbiji i na Balkanu

 

Isidora JARIĆ i Danica BALABAN: Character assassination kao strategija medijskog izveštavanja u Srbiji: slučaj JK

 

Deo II – Paradigma lošeg nasleđa

 

Haris DAJČ i Nikola PANTELIĆ: Serbian Radical Party: populist and inconsistent policy and ideology applied in Law on Public information and Law on University in 1998

 

Vladimir ILIĆ: Društveno-naučni smisao Cvejićevog plagijata

 

Deo III – Selektovanje tradicije i novi izazovi

 

Slobodan M. PENEZIĆ: Novi medijski modeli i odgovornost medijа u digitаlnom dobu

 

Viktor RADUN: Mogućnosti i izazovi veštačke inteligencije u transformaciji ekonomije i društva u Srbiji

 

 

 

 
 

Deo I – SUOČAVANJE KULTURE I EKONOMIJE: Prepoznavanje neprolaznih vrednosti

 

Jovan BORIŠIĆ i Siniša ZARIĆ: Da li proces komodifikacije umetnosti i dizajna narušava kulturni indentitet?

 

Milena DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ: Kulturni i kreativni habovi u Vijetnamu: da li prenos kulturnih modela garantuje i održivost u drugom kulturnom kontekstu? Dnevnik istraživanja, januar 2019.

 

Milica KOČOVIĆ DE SANTO: Eko-kulturni turizam i njegov doprinos održivosti nasleđa

 

Deo II – KULTURNI PREDEO U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA: Brendiranje vrednosti

 

Doris CERIN OTOČAN: The Role of Cultural Resources for Sustainable Development of Destination / Case Study of The Istrian Region, Croatia

 

Vesna ĐUKIĆ: Od prirode i kulture do ekokulturnog turizma: studija Parka prirode „Ponjavica” (Pančevo)

 

Ana TRIPKOVIĆ MARKOVIĆ i Anisa MURIĆ: Percepcija švedskih turista o turizmu i održivom razvoju u Crnoj Gori

 

Deo III – PODSTICAJ RAZVOJU: Edukacija i institucionalna podrška

 

Goran KVRGIC, Jovanka POPOVIC, Dragan MILOSEVIC i Jelena AVAKUMOVIC: Showing The Impact of the Operational Risks Posed on the Toursim & Travel Smes Sustainability

 

Dušan MEDIN i Dobrila VLAHOVIĆ: Spomen-obilježja u Crnoj Gori s osvrtom na normativnu i institucionalnu zaštitu

 

Refik ŠEĆIBOVIĆ, Dragana MORO, Marijana ŠEĆIBOVIĆ i Bojana VIGNJEVIĆ: Fleksibilne mreže za karijeru i održivi Turizam

 

Bojana RADOVANOVIĆ: Book Review: Sound Art / Zvukovna Umetnost, Muzikološka perspektiva – teorije

 

 

 

THE HUNGARIAN REVOLUTION OF 1956: Lessons and Controversies
 
Five years ago we launched a Cold War research and publishing program covered by LimesPlus journal with the issue Challenging the Shadow of the Iron Curtain (2013) dedicated to the urban culture and the everyday life in Eastern Europe (Balkans-Finland-Baltic states). Th is volume, Th e Hungarian Revolution of 1956: Yugoslav and post-Yugoslav Perspectives was conceived during the roundtable discussion of Croatian and Serbian historians held in Belgrade on 13 December 2016. Our main topic was Yugoslavia, with its policies and the public impressions, and the neighboring Hungarian Revolution of 1956. Instead of the semi centennial, we managed to mark only the sixty years from the Hungarian Revolution. Th e delay probably confi rmed unwillingness in a general need to face all the consequences of the absence of organized resistance to the Soviet domination and communism in the Second Yugoslavia. Th e inability of Yugoslavia to understand and support the Cold War resistance movements in Eastern Europe (DDR, Poland, Hungary, Czechoslovakia, occupied and annexed Baltic republics) was one of the permanent symptoms of its general political weakness that led to its violent end and disintegration
 
Part I – The Hungarian Revolution in the International Context 9 Goran VASIN: Revolutions of 1848 and 1956 – paradigm of building the national identity of Hungarians 23 Alexander MESAROVICH: Hungarian Kaleidoscope: The 1956 Hungarian Revolution in the Dense Network of International Connections Part II – The Foreign Reports 43 Tvrtko JAKOVINA: American and British Diplomats in Yugoslavia on Hungarian Revolution of 1956 75 Haris DAJČ and Mladenka IVANKOVIĆ: British Perspective on Hungarian Revolution 1956 Part III – New Research and Interpretations 91 Milivoj BEŠLIN and Momir SAMARDŽIĆ: Soviet-Yugoslav reconciliation as a basis for understanding Tito’s role in the Hungarian Revolution of 1956 107 Nikola SAMARDŽIĆ: Yugoslavia and the Hungarian Uprising of 1956: Dilemmas and Controversies

 

 

FROM THEORY TO APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT
 
LIMES (3/2017) je ekonomija, u njenom najširem značenju, te, posebno, odnos između teorijskih principa i načela, s jedne, i ekonomske prakse s druge strane. Tekstovi su rezultat istraživanja većeg broja autora iz Srbije, Irske, Sudana, Meksika i Crne Gore. Zajednički je napor da se identifi kuju uzroci koji otežavaju razumevanje poznatog načela da „ne postoji ništa praktičnije od dobre teorije”. U radu troje autora iz Dablina i Beograda, „Veza između teorije i prakse društvene odgovornosti kompanija” testirana je multidimenzionalnost problema koji, inače, u značajnoj meri dominiraju u raspravama o strategijama kompanija, ali, sve više, i u teorijskim raspravama. Na jednom polu, nalazi se stav Miltona Fridmana da je korporacija odgovorna samo u stvaranju profi ta, a na drugom polu je stanovište Denisa Vilkoksa da je reč o mantri menadžmenta reputacije. Autori su, u potpunosti u duhu zadate teme broja, izvršili veoma serioznu analizu stavova, koja će, mišljenja smo, postati nezaobilazna referenca u narastajućem broju tekstova na temu CSR
 
 
Deo I – Ekonomske analize: Teorijske postavke u konkretnom kontekstu 9 Aleksandar ŠEVIĆ, Nevenka POPOVIĆ ŠEVIĆ and Beba BAJALSKI: Connection Between Theory and Practice of Corporate Social Responsibility 31 Mutaz A. ABOUAGLA: Environmental Factors Affecting Accounting Practices in Developing Countries: Evidence from the Sudan 49 Radojko LUKIC: The Impact of Margin on the Performance of Trade Companies in Serbia Deo II – Održivi razvoj lokalne zajednice 75 Carlos ZEPEDA and Sinisa ZARIC: An Analysis of Urban Planning in Postsocialist Societies Through the Concept of Sustainable Development: Evidences from Budapest and Belgrade 93 Biljana JOVANOVIĆ ILIĆ: Urbani predeli odrzivog razvoja: Studija slucaja Kotora kao grada otvorenih trgova Deo III – Ekonomska diplomatija i marketing u funkciji razvoja 105 Aleksandar PLAVŠIN: Ekonomska diplomatija Srbije u funkciji artikulacije ekonomske saradnje i njeno moguće unapređenje 125 Kristina ZOGOVIĆ: Mjerenje konverzija, tagovanje i remarketing u funkciji poboljšanja marketinga preduzeća „Moja hrana” 141 Sinisa ZARIC: The World and Serbia – Challenges and Temptations, Grk, S. (ed. by), 2017.

 

POVRATAK DEMOKRATIJE LIBERALNOM DRUŠTVU
 
Srpsko društvo je u kontinuiranoj potrazi za održivošću i sastavni deo ove potrage je, barem u javnom diskursu, pridruživanje Evropskoj uniji (EU). Ovaj proces, započet početkom milenijuma, posmatrano iz naše perspektive je dugotrajan, mukotrpan i bolan, te zahteva racionalno sučeljavanje potencijalnih benefi ta sa potencijalnim troškovima. Potencijalni benefi ti zemalja u razvoju od pridruživanja EU su brojni i multidimenzionalni: politički,
ekonomski i kulturni. Naravno, u stvarnom životu „nema besplatnog ručka“: potencijalni benefi ti su povezani sa potencijalnim troškovima, kao što su troškovi pristupnih pregovora i primene EU standarda i smanjene autonomije u politekonomskom odlučivanju. Ne manje važno, prilikom donošenja odluke o pristupanju
posebno je značajno obratiti pažnju na benefi te koji se mogu lako transformisati u troškove. Na primer, potencijalni benefi ti od slobodnog protoka ljudi u potrazi za poslom i boljim životom se vraćaju kao bumerang na čijim krakovima vrebaju populistički pokreti koji se zalažu za demontažu EU i povratak na nacionalni
koncept. 
 
 

 

FROM THEORY TO APPLIED ECONOMICS
AND MANAGEMENT
 
U fokusu ovog tematskog broja časopisa LIMES je ekonomija, u njenom najširem značenju, te, posebno, odnos između teorijskih principa i načela, s jedne, i ekonomske prakse s druge strane. Tekstovi su rezultat istraživanja većeg broja autora iz Srbije, Irske, Sudana, Meksika i Crne Gore. Zajednički je napor da se identifikuju uzroci koji otežavaju razumevanje poznatog načela da „ne postoji ništa praktičnije od dobre teorije”.
U radu troje autora iz Dablina i Beograda, „Veza između teorije i prakse društvene odgovornosti kompanija” testirana je multidimenzionalnost problema koji, inače, u značajnoj meri dominiraju u raspravama o strategijama kompanija, ali, sve više, i u teorijskim raspravama. Na jednom polu, nalazi se stav Miltona Fridmana da je korporacija odgovorna samo u stvaranju profita, a na drugom polu je stanovište Denisa Vilkoksa da je reč o mantri menadžmenta reputacije. Autori su, u potpunosti u duhu zadate teme broja, izvršili veoma serioznu analizu stavova, koja će, mišljenja smo, postati nezaobilazna referenca u narastajućem broju tekstova na temu CSR.
 
 
EDITORIAL
 
 
Deo I – Ekonomske analize: Teorijske postavke u konkretnom kontekstu
 
 
 
 
Deo II – Održivi razvoj lokalne zajednice
 
 
 
Deo III – Ekonomska diplomatija i marketing u funkciji razvoja
 
 
 
 
 

Ceo broj

U SENCI JAVNIH POLITIKA:
RODNE POLITIKE I RODNO ISKUSTVO
 
Istraživanje „Kultura rađanja i partnerski odnosi u Srbiji” prezentovano u ovom tematu časopisa Limes Plus pod nazivom U senci javnih politika: rodne politike i rodno iskustvo, sprovedeno je u prvoj polovini  2017, u okviru Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u  Beogradu, kao nastavak prethodnog kvalitativnog istraživanja „Politike roditeljstva” koje se bavilo problemima kulture rađanja i partnerstva sagledanih iz feminističke perspektive. Istraživanje je  sprovedeno u saradnji sa NVO Centar za mame iz Beograda, koji je omogućio logističku podršku u  realizaciji terenskog istraživanja i u javnom promovisanju rezultata istraživanja. U realizaciji ovog istraživanja volonterski su učestvovali studenti osnovnih studija sociologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Sofija Novaković, Andrija Golubović i Jelena Riznić.
 
 
EDITORIAL
 
 
Deo I – Makropolitike vs. individualne prakse i preferencije
 
 
 
 
Deo II – Mikrosocijalne prakse i odnosi
 
 
 
 
Deo III – Žensko telo
 
 
 

Ceo broj

THE HUNGARIAN  REVOLUTION OF 1956:
Lessons and Controversies
 
 
Five years ago  we launched a Cold War research and publishing program covered by LimesPlus journal with 
the issue Challenging the Shadow of the Iron Curtain (2013) dedicated to the urban culture and the 
everyday life in Eastern Europe (Balkans-Finland-Baltic states). This vol- ume, The Hungarian 
Revolution of 1956: Yugoslav and post-Yugoslav Perspectives was conceived during the roundtable 
discussion of Croatian and Serbian histori- ans held in Belgrade on 13 December 2016. Our main 
topic was Yugoslavia, with its policies and the public impressions, and the neighboring Hungarian 
Revolution of 1956. Instead of the semi centennial, we managed to mark only the sixty years from 
the Hungarian Revolution. The delay probably confirmed unwillingness in a general need to face all 
the consequences of the absence of organized resistance to the Soviet domination and communism in 
the Second Yugoslavia. The inability of Yugoslavia to understand and support the Cold War 
resistance movements in Eastern Europe (DDR, Poland, Hungary, Czechoslovakia, occupied and annexed 
Baltic republics) was one of the permanent symptoms of its general political weak-
ness that led to its violent end and disintegration.
 
 
EDITORIAL
 
 
Part I – The Hungarian Revolution in the International Context
 
 
 
Part II – The Foreign Reports
 
 
 
Part III – New Research and Interpretations
 
 

 

Ceo broj

 

 

 

 

 

 

 

                      GOVERNING THE COMMONS AND COOPERATIVES:
                                                  Contemporary Issues
 
 
Since American scientist Elinor Ostrom won Nobel Prize in Economic Sciences for 2009 (along with the institutionalists Oliver Williamson), the economic science has made a signifi cant step forward
from, until then, the dominant way of thinking which was limited to public-private
analysis and opposition. Considerations of common goods were also actualized by
failure of state and private ownership to solve successfully the issues of sustainable
development and protection of exhaustible natural resources. Analysis carried
out by Elinor Ostrom, Vincent Ostrom and their followers has shown that there
is room for diff erent forms of management of resources and relations with them,
that depend on the character of resources, and the possibility of polycentric governance.
Elinor Ostrom has discovered, based on large number of fi eld researches
in diff erent geographic areas (California, Nepal, the Philippines, Spain, etc.) that
theretofore ruling thesis about the tragedy of the common property (Hardin, G.
1968) can be disputed, and that alternative and polycentric governance models
often produce good economic results along with the care of the sustainability of
the (common) resources.
 
EDITORIAL

 

Siniša ZARIĆ: Introduction

 

PART I - ECONOMIC EFFICIENCY OF COOPERATIVES AND CO-OPERATIVE BANKS

 

Vojislav BABIĆ and Sinisa ZARIĆ: Ekonomski principi upravljanja zajedničkim dobrima: Slučaj srpskih zadruga

 

Nikola TRENDOV and Laszlo VASA: Governance Structure Within the Cooperative “Res-Group” In Supply Chain Management of Apple Production in Prespa Region, Republic of Macedonia

 

Marcello SANSONE and Vicenzo FORMISANO: The Role of Co-Operative Bank: Perspectives From Italian Model

 
PART II - COOPERATIVES AS POLYCENTRIC GOVERNANCE FORMS 
 
 
 

 

PART III - REVIEWS

 

Rajko BUJKOVIĆ: Istraživanje zajedničkog dobra na primjeru Ceklinskih ribolova

 

Sanja UGRCIC and Vojislav BABIC: Thematic Bibliography

 

 

Ceo broj


                                             MAKING AND REMAKING OF BYZANTIUM

 

THE PRESENT VOLUME IS COINCIDENTALLY published in the year of the 23rd International Congress of Byzantine studies which took place in Belgrade in August 2016. International congress held once every five years are for byzantinists a sort of checkpoint of progress and current development of the scholarship in the field. This issue of Limes Plus, the first one dedicated to Byzantium, on a smaller scale, points to several important and more recent directions the field has been taking, particulary in terms of social history, discourse theory, and political thought. 

 

EDITORIAL

 

Larisa VILIMONOVIĆ and Milena REPAJIĆ: Introduction: Why Byzantium? Foreword

 

PART I - PAPERS

 

Charis MESSIS and Anthony KALDELLIS: Conjugal Violence and the Ideological Construction of Byzantine Mariagge

 

Theresia RAUM: When Events Like Streams Flood the Earth - Threat Discourse in the Reign of Herakleios

 

Milena REPAJIĆ: The Political Thought of Psellos in the Chronographia: the Wise Advisor, the Clever General, and the City

 

Maximilian LAU: Rewriting the 1120s: Chronology and Crisis under John II Komnenos

 

Dragoljub MARJANOVIĆ: The Term τρισκατάρατος in Byzantine and Serbian Medieval Literature

 

PART II - REVIEWS

 

Tomasz LABUK: Review of: Miller, Timothz S. and John W. Nesbitt. 2014.

 

Jovana ANĐELKOVIĆ: Radić, Radivoj. 2014. Drugo lice Vizantije.

 

 

Ceo broj                                                                                                           

                                 FINANCE AND FINANCIAL (IN)STABILITY                                 IN DEVELOPING AND EMERGING MARKETS

 

Dynamic economic growth and investors optimism faded away with the outburst of the Global Financial Crisis (GFC) in 2008. The world financial crunch revealed numerous weaknesses of developing and emerging markets such as massive accumulation of debts and a widening of current account deficits in a growing number of big emerging economies such as Turkey, Brazil, India, South Africa as well as in a great number of South-East European economies. Unfortunately, as usual, the era of aberrant optimism was accompanied with increasing financial fragility since current account deficits were financed in ever riskier ways: more debt than equity and an increase in the share of short-term debt in total debt, hard currency-denominated debts and hot and whimsy cross-border interbank flows.

 

EDITORIAL

 

Ognjen RADONJIĆ and Ivan VUJAČIĆ: Foreword

 

PART I – FINANCE, FINANCIALIZATION AND FINANCIAL INSTABILITY

 

Noemi LEVY-ORLIK: The Transformation of Developing Economies in the Process of Financialization: A discussion of growth constraints based on the Mexican economy

 

Christine SINAPI and Yannick GAGNE: Financialization of Non-Financial Companies: An Insight in the Automotive Sector

 

Mathieu-Claude CHABOUD and Guillaume BIOT-PAQUEROT: From Charity to Investment: Perspectives on the New Financing Parameters of Entrepreneurial Projects in Developing Countries

 

PART II – THE DETERMINANTS OF BANKING SECTOR STABILITY AND COMPANIES VALUE

 

Khurshid DJALILOV and Jens HÖLSCHER: Regulations, Market Power and Stability in the Banking Sector of Transition Countries

 

Liubov LASKINA and Liubov SILAKOVA: The Assessment of Operating Leverage in Companies of the Telecommunications Industry in Russia

 

 

Ceo broj

THE BICENTENNIAL OF THE CONGRESS OF VIENNA 1815: 

LEGITIMACY ON THE PERIPHERY

 

 

Restoration of Europe after Napoleon's defeat was a complex process within which the most difficult tasks were reestablishing the system that dominated before Napoleon's wars and erasing of twenty years of new European experience that not only challenged the Ancient Regime, but was actually victorious in a significant part of Europe.

 

The Congress of Vienna was important for restoring the previous system and outlawing those changes that could jeopardize authority and legitimacy of the Ancient Regime. Austria and Russia were two states specially significant when the region of southeast Europe is discussed. Despite the urgent need to protect legitimacy of European order and prevent further changes of borders, events on the periphery of Habsburg and Ottoman empires, the Serbian revolution and later the Greek revolution, confirmed that the Congress of Vienna had failed, at least in that region at the periphery of Europe.

 

EDITORIAL

THE BICENTENNIAL OF THE CONGRESS OF VIENNA 1815: Legitimacy on the Periphery

PART I – THE BALKANS

Nikola SAMARDŽIĆ: European Legitimism and Serbian Revolution

Slaviša NEDELJKOVIĆ and Miloš ĐORĐEVIĆ: The Habsburg Monarchy and Serbs in the Ottoman Empire up until the Congress of Vienna (1739–1815)

Miloš JAGODIĆ: Failed Conspiracy: Organisation and Preparation of the Serbian Uprising against Ottoman Rule in 1840–1841

PART II – THE MEDITERRANEAN

Josip VRANDEČIĆ: Branding a Province: The Restorationist Dalmatia

Luca ROSSETTO: Habsburg Venetia From Status Quo to State of Exception (1815–1854)

Haris DAJČ and Jelena TODOROVIĆ: The Ionian Islands After Napoleon

 

 

Ceo broj     Naručite

HOLOCAUST AND RESTITUTION

 

“After the period with socialist state structure with single party political system that favoured social property, the Republic of Serbia chose to introduce and build parliamentary democracy in West European fashion. In such a political system, private property has maximal legal protection. The mentioned decision of the state implied state obligation to return seized property, i.e. compensate the damage for the property seized from individuals and legal entities and converted into state, social or communal property through property confiscation or through application of regulations on agrarian reform, nationalization, sequestration, and other regulations on nationalization in the Republic of Serbia. That decision also meant annulment of, both legal and de facto, acts and actions that deprived many individuals, soon after the end of WWII, for political, religious, national or ideological reasons, of their lives, freedom or other rights.”

 

PART I – ETHICAL AND PROPERTY DILEMMA

Nikola SAMARDŽIĆ: SEVERAL IDEAS ON HOLOCAUST AND RESTITUTION IN HISTORICAL OVERVIEW: Serbian Ethical and Property Dilemma and the Legacy of Anti-Semitism

Dragan ALEKSIĆ: Th e Sale of Confi scated Jewish Immovable Property in Serbia During World War II for Financing War Damages to Germans

Adam J. SACKS: Wiedergutmachung and its Discontents

PART II – THE POLITICAL ROLES IN THE RESTITUTION

Vesna ALEKSIĆ: THE POLITICAL ROLE OF FINANCIAL INSTITUTION: Bankverein AG and Aryanization of Jewish property in Serbia

Ljiljana DOBROVŠAK: Restitution of Jewish Property in Croatia

Wesley A. FISHER: Further Observations on the Restitution of Art, Judaica, and Other Cultural Property Plundered in Serbia

PART III – THE LEGAL ASPECTS: REHABILITATION AND RESTITUTION

Kristen NELSON and Rajika L. SHAH: AN IMMOVABLE PROPERTY RESTITUTION LEGISLATION DATABASE: ESLI’s Initiative to Bring Present and Future Meaning to the Terezin Declaration Commitments

Radovan LAZIĆ: An Overview of the Law on Rehabilitation From the Point of View of Holocaust Victims and Other Victims of Nazi Terror

Jovan KRSTIĆ: Restitution as The Legal Vacuum in the System of Law

Goran ILIĆ: The Military Judiciary in Post-War Years

 

 

Ceo broj     Naručite

THE CHALLENGES OF ECONOMIC POLICY AND BANKING STABILITY IN DEVELOPING COUNTRIES

 

The rapid economic growth of developing countries since the start of the millennium came to a halt after the Global Financial Crisis (GFC) in 2008. The financial crisis that started in developed part of the world revealed that dynamic growth of developing markets was predominantly based on a commodity and oil prices boom and the overextension of credit which was the consequence of high commodity prices and resultantly overrated expected corporate profits and cheap, near-zero interest money. This propelled a global investors race for higher yields in developing markets' assets such as equity, bonds, currencies and real estate. The flip side of the coin were accumulated debts and a widening of current account deficits in a growing number of developing countries. With the evaporation of global investors' optimism, massive capital outflows took place resulting in diminished economic growth, employment, investments, depletion in foreign exchange reserves, massive depreciation of local currencies and escalation in current account deficits, inflation and public debt. 

EDITORIAL

Ivan VUJAČIĆ and Ognjen RADONJIĆ: Foreword

PART I – THE CHALLENGES OF ECONOMIC POLICY

Miroljub LABUS: REACTION OF BANKS AND MONETARY POLICY TO FISCAL CONSOLIDATION IN SERBIA: Empirical Evidence and DSGE Simulations

Dejan ŠOŠKIĆ: FINANCIAL INTERMEDIATION IN SOUTH EAST EUROPE: Obstacles and Opportunities

Ognjen RADONJIĆ and Miodrag ZEC: GLOBALCAPITAL FLOWS AND FINANCIAL DISTURBANCES IN DEVELOPING AND EMERGING MARKETS

PART II – THE DETERMINANTS OF BANK PROFI TABILITY AND NON-PERFORMING LOANS IN SERBIA

Svetozar TANASKOVIĆ and Marko MILJKOVIĆ, Jelica PETROVIĆ-VUJAČIĆ: DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY: Evidence from Serbia

Renata MIŠLJENOVIĆ and Zorica MLADENOVIĆ: NON-PERFORMING LOANS IN SERBIA: Economic Issues and Some Econometric Results

 

Ceo broj     Naručite

FINANCIAL INSTABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS: CONTROVERSIES AND CRITICAL ISSUES

 

Seemingly suddenly, in August 2007 the US financial markets came to a sudden stop. Although the first signs of accumulated difficulties became visible in 2006 when house prices peaked, in March 2007 when debtors in the subprime mortgage market started to declare bankruptcy, and in July 2007 when big banks found that they could not sell originated loans, the credit crunch finally arrived in August 2007. The monetary authorities and mainstream economists were stunned. The crisis erupted in the subprime mortgage market and afterwards, as quick as lightning, it spread to other US financial markets and markets worldwide. The real economy and export demand collapsed around the globe. Due to the collapse of export demand in developed countries, developing countries faced severe export volume contraction and decline in the terms of trade, especially in the case of commodity exporting countries. Also, investments slumped due to the cessation of previously abundant capital infl ows used to fi nance investment booms. The heightened risk aversion of investors gave rise to an excessive increase in risk premia, which spilled over into steep increases in interest rates charged on loans extended to developing countries’ business entities. The world economy entered an era of Great Recession.

 
 

LIBERALISED FINANCE AND INSTABILITY: 

“Does It Drop Out as a Matter of Logic”? - Faruk Ülgen

 

REVISITING THE WASHINGTON CONSENSUS DEBATE TODAY: A Theoretical
Appraisal of International Institutions Prescriptions to Emerging Economies - Christine Sinapi

 

TWO DECADES LATER: Important Minskyan Lessons from the Mexican Peso Crisis - Ognjen Radonjić

 

WHY DO WE NEED TO REPLACE DSGE MODELS? A Critical View on Pre-Crisis Central Bank Models - Marc Pilkington

 

THE AUSTERITY DEBATE IN THE CZECH REPUBLIC - Tanweer Ali, Eva Lebdušková

 

THE COMPETING THEORIES OF DEVELOPMENT AND UNDERDEVELOPMENT: A Critical Evaluation from an Eco-Socialist Perspective - Pritam Singh

 

FINANCIALIZATION IN UNSUCCESSFUL NEO-MERCANTILIST
ECONOMIES: External Capital Infl ows, Financial Gains and Income Inequality - Noemi Levy Orlike

 

INDUSTRIALISATION AND THE TRIANGULAR RENT-SEEKING RELATIONSHIP BETWEEN VIETNAM, JAPAN AND CHINA IN VIETNAM’S MOTORCYCLE INDUSTRY - Christine Ngoc Ngo

 

YOUTH UNEMPLOYMENT IN ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS: Case of Serbia - Dušan Mojić

 

RAZARANJE I REKONSTITUCIJA DRUŠTVA – SRBIJA NA PRELAZU U 21. VEK - Sreten Vujović

 

KEYNES, MINSKY AND FINANCIAL CRISES IN EMERGING MARKETS - Miodrag Zec

 
 

NACIONALIZACIJA, KONFISKACIJA, RESTITUCIJA

 

Konfiskаcijom i nаcionаlizаcijom korenito su izmenjeni struktura  vlаsništvа i prаvni odnosi. Obračun s prethodnim političkim sistemom podrazumevao je obračun s političkim, kulturnim i moralnim uticajem uspešnih urbanih i ruralnih društvenih krugova. Još u poslednjim ratnim danima istovremeno je počeo da se uzdiže nov upravljački sloj, koji je ulazio u tuđe vile, kuće, stanove i najdublju zatečenu intimu prethodnih vlasnika, i takva nova klasa je postepeno preuzimala društvenu funkciju i životni stil one poražene. Vremenom je štaviše uspostavljen delimičan konsenzus pobednika i poraženih, koji su sve očiglednije mirno koegzistirali, naročito od početaka otvaranja granica i prodora zapadnih uticaja, pošto se vladajuća struktura suočavala s katastrofalnim ishodima posleratne tranzicije i ekonomske politike. Međutim, od kraja šezdesetih intelektualci su sve otvorenije osporavali Titov poredak i sistem vrednosti, ali sa ekstremno levih ili s nacionalističkih pozicija, tražeći više komunizma i manje ekonomskih sloboda. Time je trajno uništen opšti jugoslovenski konsenzus o demokratiji, vladavini prava i tranziciji. Neuspeh u uspostavljanju takvog političkog, kulturnog i etičkog konsenzusa jedno je od mogućih tumačenja nasilne prirode jugoslovenske dezintegracije.

 

 

NАCIONАLIZАCIJА,KONFISKАCIJА I RESTITUCIJА:Istorijskа, prаvnа i političkа pitаnjа - Nikola Samardžić

 

OD RESTITUCIJE KORISTI ZA GRAĐANE ALI I ZA DRŽAVU - Strahinja Sekulić

 

CHASING ITS OWN TAIL FOR SEVEN DECADES: The Serbian Quest for Self-Reformation - Ognjen Radonjić, Miodrag Zec

 

THE IMPACT OF THE RESTITUTION ON THE PRESERVATION OF
CULTURAL AND ARCHITECTURAL HERITAGE AND THE URBAN DEVELOPMENT OF
MODERN BELGRADE - Mirjana Roter Blagojević

 

RESTITUTION OF ART, JUDAICA, AND OTHER CULTURAL PROPERTY
PLUNDERED IN SERBIA DURING WORLD WAR II - Wesley A. Fisher

 

PROPERTY OF JEWISH GREEKS IN CONTEXT OF THE HOLOCAUST:
Legal Status, German Occupation and Post War, Restitution and Memory - Photini Tomai-Constantopoulou

 

BELATED JUSTICE – EXPERIENCES WITH RESTITUTION IN AUSTRIA - Hannah M. Lessing

 

RESTITUTION IN SERBIA, FEBRUARY 2014 - Herbert Block, Nachliel Dison, Wesley A. Fisher, Evan Hochberg, Ivan Čerešnješ

 

SUDBINA JEVREJSKOG KAPITALA TOKOM NEMAČKE OKUPACIJE
SRBIJE 1941−1944 - Vesna S. Aleksić

 

PREUZETA I IZMENJENA ZDANJA JEVREJSKOG VLASNIŠTVA U
BEOGRADU - Nikola Šuica

 

„KRETANJE” NEPOKRETNE IMOVINE BEOGRADSKIH JEVREJA KAO POSLEDICA HOLOKAUSTA - Haris Dajč, Maja Vasiljević

 

POSLEDICE NEPRIZNAVANJA SVOJSTVA KORISNIKA ODUZETE IMOVINE I/ILI OBEŠTEĆENJA - Stevan Lilić, Slobodanka Popović

 

POSITION PAPER ON RESTITUTION IN FORMER YUGOSLAVIA - World Jewish Restitution Organization

 

UPUTSTVO ZA AUTORE

 

 

Ceo broj     Naručite

ŽIVOTNA SREDINA KA EVROPI

 

Predgovor ovom vrednom štivu, želim  da usmerim tako što ću sa čitaocima da podelim svoju dilemu 

– ko će platiti u budućnosti „račun“ ukoliko danas donosimo pogrešne, neutemeljene, neodržive odluke? Način na koji živimo danas, posledica je mnogih odluka i ponašanja iz bliske i dalje prošlosti. Isto tako,načini na koje postupamo sa izazovima današnjice će posledično u godinama i decenijama koje dolazeodređivati naš način življenja. Kada, na primer, ne platite račun za struju, prekinu vam dovode – vi više nemate struju dok ne izmirite dug. A šta će biti ako/kad u narednim decenijama prirodnih resursa ili ne bude ili ih bude znatno manje, zbog neodrživog i nedovoljno kontrolisanog korišćenja prirodnih resursa danas? Tada neće biti opcije da se naknadno plati „račun“ (za neodrživo korišćenje prirodnih resursa i životne sredine) – i sa velikim novcem neće moći da se vrate neobnovljivi prirodni resursi, uništena i narušena životna sredina i priroda. Generacije koje tada budu živele, zbog načina na koji živimo danas, imaće malo mogućnosti da poprave situaciju. Mi ćemo biti krivi, ali oni će ispaštati. Dakle, mi danas ponašanjem prema životnoj sredini i resursima, pišemo istoriju budućnosti. Ako se danas budemo oslanjali na tradicionalnu ekonomiju, mi propuštamo generacijsku šansu da ostvarimo održivi rast u budućnosti. Na neki način, ova tematska publikacija, ukazujući na aktuelne probleme, puteve rešavanja i moguća rešenja, predstavlja pokušaj da se ukaže na važnost međugene racijske solidarnosti, postavljajući vrednosti Evropske unije u oblasti životne sredine kao vodilju i odrednicu.

 
 
 
 

Procena i jačanje kapaciteta lokalne samouprave:
 ZA PRIMENU EVROPSKIH STANDARDA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE - Mladenka Ignjatić

 

Doprinos obrazovanja kvalitetu životne  sredine: PRIMER BEOGRASKE POLITEHNIKE - Vesna Alivojvodić, Šimon A. Đarmati

 

TRETMAN OTPADA PLAZMA TEHNOLOGIJOM - Bojan Živković

 

PROCENA UTICAJA ODRŽIVOG RAZVOJA - Dunja Prokić, Anđelka Mihajlov, Jasna Stepanov, Ljiljana Ćurčić

 

PREKORAČENJA GV PM10 – STANJE KVALITETA VAZDUHA U SRBIJI I EUGV PM10 – STANJE KVALITETA VAZDUHA U SRBIJI I EU - Anđelka Radosavljević, Tihomir Popović, Lidija Marić, Biljana Jović

 

EMISIJA CO2 PUTNIČKIH AUTOMOBILA - Radomir Mijailović

 

ELEKTROMAGNETSKA POLJA U ŽIVOTNOJ SREDINI - Branislav Vulević

 

MEĐUNARODNI PROPISI O UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA U REPUBLICI SRBIJI - Tina Janjatović, Dragoljub Todić

 

EKOLOŠKA SVEST GRAĐANA BORA: DESET GODINA LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) 2003–2013 - Dragan Ranđelović, Milan Trumić, Toplica Marjanović, Ljiljana Marković Luković, Maja Trumić

 


Ceo broj     Naručite

 
 

 


SVETSKA EKONOMSKA I DRUŠTVENA KRIZA

Svetsku ekonomiju i društvo je posle sedam godina ekspanzije zahvatila kriza.
Prvo je, u avgustu 2007. godine, došlo do sloma američkog tržišta niskokvalitetnih
hipotekarnih obveznica i kredita (subprime mortgage market).

 

Deo I – Globalna finansijska (ne)stabilnost

Boško ŽIVKOVIĆ, Dražen CVIJANOVIĆ: Uticaj krize bankarstva u Evropskoj uniji na bankarske sisteme evropskih zemalja

Srđan KOKOTOVIĆ, Ognjen RADONJIĆ: Makroekonomske performanse, finansijske krize i finansijska stabilnost

Darko VUKOVIĆ, Dejan RADULOVIĆ, Mališa ĐUKIĆ: Uticaj svetske ekonomske krize na investicione tokove i promenu njihove strukture

Deo II – Korak napred, dva nazad: Srpsko društvo zaglavljeno u reformama

Miodrag ZEC, Ognjen RADONJIĆ: Investicije i privredni razvoj: Različita svetska iskustva i kontroverze u Srbiji

Siniša ZARIĆ,Vojislav BABIĆ: Oživljavanje birokapitalističkog  modela i identifikacija etatističkog sindroma kod mladih Srbije

Sreten VUJOVIĆ: Problemi ruralnog razvoja postsocijalističke Srbije u kontekstu društveno-ekonomske krize

Aleksandar MOLNAR: Opsesija krizom države i nemogućnost izgradnje ustavne države: Circulus vitiosus partokratije u Srbiji

Isidora JARIĆ: Univerzitet u krizi: Prilagođavanje kao strategija preživljavanja

Sofija RADULOVIĆ: Analiza ekonomskog značaja poreza na dobit pravnih lica

Deo III – Finansijske krize: Alternativni teorijski pristupi

Ivan VUJAČIĆ: Džon Majnard Kejnz − Renesansa Opšte teorije

Christine SINAPI: The Role of Financalization in Financial Instability: A Post-Keynesian Institutionalist Perspective

Božo STOJANOVIĆ: Privredni ciklusi u austrijskoj teoriji

Ceo broj     Naručite


 


STRANCI U BEOGRADU

Biti stranac u gradu koji sebe smatra važnim nije samo segment neke
neodređene egzistencijalističke fenomenologije. 

 

 

UVODNIK

Nikola SAMARDŽIĆ: Stranci u Beogradu

Deo I – POGLED bez predrasuda

Slobodan G. MARKOVIĆ: Od grada s druge strane granice zapadne civilizacije ka gradu unutar granica Evrope (XVIII–XIX vek)

Aleksandar RASTOVIĆ: Britanska percepcija Beograda: MODERNIZACIJA U XIX VEKU

Nikola SAMARDŽIĆ, Vladimir ABRAMOVIĆ: Švajcarac u Beogradu: NIKOLA DOKSAT DE MOREZ

Rodoljub VASILJEVIĆ: Ali-Riza Paša: POSLEDNJI TURSKI KOMANDANT BEOGRADSKE TVRĐAVE

Vladimir ABRAMOVIĆ: Herman Vendel i Beograd: POGLED BEZ PREDRASUDA

Deo II – S DRUGE STRANE limesa

Marija KOCIĆ: Diplomate u ranomodernom Beogradu: DOLAZAK NOVIH STRANACA

Haris DAJČ, Maja VASILJEVIĆ: Status Jevreja u osmanskom i habzburškom Beogradu (XVII−XVIII vek): STRANCI, MANJINE ILI SARADNICI?

Jelena TODOROVIĆ: Isusovci u Beogradu: 1580–1632. godine: U MISIJI VERSKOG OBRAZOVANJA

Svetlana RISTOVIĆ: Rudolf Arčibald Rajs u Beogradu: REFORMATOR SRPSKE POLICIJE

Deo III – Novi KULTURNI OBRASCI

Mirjana ROTER BLAGOJEVIĆ: Jan Nevole: PRVI MODERNI ARHITEKTA U BEOGRADU

Dejan M. RADULO IĆ, Sofija RADULOVIĆ: Jovan Gavrilović: DOPRINOS DRŽAVNO-PRAVNOM I EKONOMSKOM RAZVOJU SRBIJE

Ivana VESIĆ: Davorin Jenko, „naš stranac” u kulturnom životu Beograda (1865–1914): KONTRADIKTORNOSTI ETNIČKOG KONCEPTA NACIONALNOG IDENTITETA

Milica CICMIL: Katarina Ivanović u Beogradu: NACIONALNA HEROINA ILI STRANKINJA?

Biljana JOVANOVIĆ ILIĆ: BEOGRAD KAO AUTENTIČNI KULTURNI PREDEO U FOKUSU STRANIH KULTURA

Ceo broj     Naručite

    HLADNI RAT

   Novo izdanje časopisa LIMESplus pruža studiozan uvid u intrigantan i značajan period novije istorije. Hladni rat obrađen je kao globalni fenomen, iz perspektive zemalja bivšeg SSSR-a, Nemačke, Finske, SAD-a, kao i bivše Jugoslavije i Balkana.... 

   Detaljnije

 

EDITORIAL 

Nikola Samardžić: Introduction

PART I – TECHNOLOGY OF CONFICTS 

Maja Vasiljević: View to Cold War through Pericentric Lenses: Tito’s Yugoslavia & Kekkonen’s Finland

Sampsa Kaataja: Approaching Cold War Technology Transfer via Oral History: A Case of Finnish–Estonian Computing

Audronė Janužytė: Students and Professors’ Resistance against the Soviet Regime in Lithuania in 1944–1990

Anna Lujza Szász: Interpreting the so-called taboo of the Shoah under the Kádár regime in Hungary

PART II – GEOPOLITICAL REALIGNMENTS

Nikola Samardžić: Cold War Belgrade: Parallel realities and Illusion of Polarization

Kirsi Ahonen: Town Twinning in the Cold War World

Aleksandar Mirković: Florovsky at the Crossroads: Imagining Russian Renaissance from Morningside Heights

PART III – ART OF THE SURVIVAL 

Haris Dajč: Balkan Pact 1953 and Yugoslavia

Mirjana Roter Blagojević, Marta Vukotić Lazar: Between East and West – Influences on Belgrade Urban and Architectural Development from the early 19th century to the 1970s

Goran Musić: The City in Self-Management: The Rise and Fall of New Belgrade’s Alternative Modernity

Aleksandra Stupar: Belgrade International: Tracing the Channels of Architectural Exchange and Promotion

NaručiteIDENTITET BEOGRADA

Beograd je nakon promena koje su se odigrale do početka 2001. doživeo vidan oporavak, ali je ostao i simbolično poprište one društvene, političke i kulturne dezintegracije koja je uništila jugoslovensku zajednicu... 

Detaljnije

 

UTICAJ I PROŽIMANJE KULTURA

Nikola Samardžić: Ideja Beograda

Slobodan Giša Bogunović: ID-entitet Beograda

Aleksandar Rastović: Britanski putopisci o Beogradu u 19. i 20. veku

Mirjana Roter Blagojević: Stvaranje modernog kulturnog identiteta Beograda

Nikola Samardžić:Globalni grad ili globalno selo?

Simona Čupić: Trajanje i trenutak: slika Beograda (1900–1941)

RAZVOJ I MODERNIZACIJA ZA OPSTANAK

 Željko Ožegović: Razvojni potencijali Beograda

Haris Dajč: Uspon i degradacija savskog priobalja

Zoran Ćosić: Put zdravih gradova

Ognjen Radonjić: Privredna struktura i (ne)održivost modela privrednog razvoja grada Beograda

Zoran Blažina: Vreme dizajna u Beogradu 

Ingrid Huljev: Clothing – Reading the Moment

SUKOB TRADICIJE I INOVACIJE

 Adele Mazzola: Lament nad Beogradom... i opravdana nada

Jovan Ćirilov: BITEF i Beograd

Tаmara Krstić: Književnost nad stoletnom mapom Beograda

Simona Ognjanović, Ivana Benović: Presek zbivanja na sceni vizuelnih umetnosti 

Vesna Perić: Filmski Beograd trećeg milenijuma – u traganju za (izgubljenim) identitetom

Jovan Bulajić: Deset fragmenata iz dve decenije bespuća

Naručite


 

ENERGIJA ZA BEZBEDNOST I SUVERENOST

Energetske potrebe i uporna energetska neefikasnost postojećih tehnologija i dalje su, poput uloge u XX veku, uzročnici nestabilnosti u svetskoj politici, kriza u međunarodnim odnosima, poriv grabežljivosti jakih i povlačenja slabih.... 

Detaljnije

 

UVOD

Nikola Samardžić: Energija za opstanak ili ekspanziju

Deo I – Logika konflikta: Balkanska trasa

Margerita PAOLINI: Partija šaha do energetskog srca Evrope

Milan SIMURDIĆ: Balkanska trka gasovoda

Dušan JANJIĆ: Energetska bezbednost i etnički sukobi

Milan JAKOVLJEVIĆ i Ratko JOVIČIĆ: Resursi kosovsko–metohijskog ugljenog basena

Ivan STANISAVLJEVIĆ: ĐERDAP 1: Energija za novi ciklus razvoja

Deo II – Logika umrežavanja: Kontrola energetskih izvora

Nikola SAMARDŽIĆ: Energetska politika SAD i globalni antiamerikanizam

Ivan RUBANOV: Novi uspon Rusije: mit ili stvarnost

Dorijan NUAJ: Evropa, Balkan, Srbija i gasni geovidici

Alberto NEGRI: Rat za petrolej, stanica Kirkuk

Gleb IVAŠENCOV: Azijski vektor ruske energetike

Deo III – Logika opstanka: Neiskorišćeno bogatstvo

Mauro de BONIS: Arktik – bitka za resurse budućnosti

Goran PETROVIĆ: Poverenje kao čuvar energetske bezbednosti u multipolarnom svetu

Anđelka MIHAJLOV: Zeleni dogovor – odgovor na krizu

Mihailo MILIVOJEVIĆ, Mića MARTINOVIĆ i Nataša ĐOKIĆ: Hidrogeotermalni resursi Srbije: Neiskorišćeno bogatstvo

Ginter PAULI: Inovativni projekti: energija koju proizvode kitovi

Ceo broj     Naručite


 
KOSOVO – GODINA NULTA
 
Realistični društveni sukob Srba i Albanaca koji zahvata domen politike, ali i dublje sfere života ljudi. Njegova struktura je složena s naglašenim elementima političke i socijalne drame...

Detaljnije

 


 
KLIMA(KS) PLANETE

Promene na svetskoj geopolitičkoj sceni su doprinele učestalim aferama vezanim za pojam climate change mnogo ranije nego što je i započela rasprava o klimi i klimatskim promenama...

 Detaljnije

 

DEO I – GLOBALNI SUKOB: Cinična strategija poricanja

Lučo KARAČOLO: Liturgija ekstremnog vremena

Fabio MINI: Kontrola vremenskih prilika: Počeo je globalni klimatski rat

Elena DUZI: Energetska klima: Stogodišnji sukob

Aleksandar PETROVIĆ: Kanon osunčavanja u staklenoj bašti

DEO II – NOVA KARTA SVETA: Promene EKOsistema

Frančesko SIŠI: Da li treba da pomognemo Kini kako bismo pomogli sebi. Da, ali...

Luka MUSKARA: Kako se menja (ili ne menja) karta sveta

Vuk OGNJANOVIĆ: Ekologija, politika i održivi razvoj

Viktor RADUN: Globalna ekonomska i ekološka kriza i nužnost preosmišljavanja globalnog kapitalizma

DEO III – REGIONALNA STRATEGIJA: U susret izazovima

Anđelka MIHAJLOV: Jugoistočna Evropa u globalnim kretanjima obezbeđivanja energetske i ekološke bezbednosti

Oliver DULIĆ: Klimatske promene: Pripremiti se za neizbežno

Nataša ĐOKIĆ: Održivi razvoj i milenijumski ciljevi: Pogled iz Srbije

Mijat LAKIĆEVIĆ: Ekološke crne tačke

Danijela BOŽANIĆ: Rizici po održivi razvoj Jugoistočne Evrope

Biljana JOVANOVIĆ ILIĆ: Ka korporativnoj angažovanoj filantropiji u oblasti životne sredine

Naručite


 
KOSOVO – PROIZVODNJA DRŽAVE

Kosovo na klackalici... Beograd priželjkuje „Bantustan” za Albance... Priština novo sedište mafije... Koliko košta status... Ujedinjene nacije: car je go... Kulturno nasleđe i kosovska kriza...

DEO I: RAD

Boško JAKŠIĆ: Nastajanje nezavisnog Kosova

Dragoljub MIĆUNOVIĆ: Nametnuto rešenje za delirijum suvereniteta?

Simona MAMELI: Kritički bilans iskustva UNMIK-a

Dušan JANJIĆ: Ahtisari – propuštena prilika za rešenje pitanja statusa Kosova

Paolo KVERČA: Kosovo na klackalici

Hašim TAČI: Beograd priželjkuje „Bantustan” za Albance

Miodrag LEKIĆ: Kuda ide Crna Gora

DEO II: KAPITAL

Rosario AITALA: Priština novo sedište mafije

Mirko MIHAJLOVIĆ: Strah od kosovskog raspleta

Emanuela DEL RE: Koliko košta status

Alfonso DESIDERIO: Tajno oružje Kosova

Agim ČEKU: Manifest nezavisnog Kosova

Ljiljana BARJAKTAREVIĆ: Svojina: političko ubistvo jednog pojma

DEO III: TEHNOLOGIJA

Gian Pietro CALIGARI: Ujedinjene nacije – car je go

Mirko ĐORĐEVIĆ: Slučaj Kosovo: enigma jednog konflikta

Nikola SAMARDŽIĆ: Za carstvo nebesko: stvarnost i predrasude

Pavle RAK: Žanrovske metamorfoze kosovskog zaveta

Amfilohije RADOVIĆ: Iskušenja laičkog „klerikalizma”

Jovan ĆIRILOV: Kulturno nasleđe i kosovska kriza

Albin KURTI: Niti u Srbiji. niti pod UNMIK-om

Rada TRAJKOVIĆ: Pred kojom „zastavom” se zakleo Hipokrat?

 


 
TRŽIŠTE DUŠA

Susreti, razlazi i sudari crkve i države, i vere i vlasti...

DEO I: SUSRETI: U svetu pape

Andrea RIKARDI: Papa Racinger i nasleđe Vojtile

Adriano ROKUČI: Rim–Moskva, direktan let

Masimo FRANKO: Bušov zaokret

Stefano PIČAREDA: Nove granice imperije

Frančesko SIŠI: Veliki Kineski zid i njegove pukotine

Đani VALENTE: Nemačka nije iznad svega

Marko IMPALJACO: Italija „katolička zemlja”

Paolo NAZO: Izazov pentekostalaca

Paolo MASTROLILI: Agenda crkvenih konzervativaca

DEO II: PAZLAZI: Crkve i države

Silvio FERARI: Hrišćanska Evropa?

Aleksandar BIRVIŠ: Evropa i vernici u njoj

Aleksandar PETROVIĆ: Religija ateizma

Radovan BIGOVIĆ: Da li se s pravoslaljem može u Evropu?

Mirko ĐORĐEVIĆ: Raskol i jeres: pitanja bez odgovora

Pavle RAK: Crkva i novac: „ritualna ekonomija”

Radmila RADIĆ: Zemaljski dani crkvene imovine

Filip DAVID: Novi-stari „kulturni model”

DEO III: SUDARI: Vera i vlast

Mirko ĐORĐEVIĆ: Medijski svetski i sveti rat

Sami MICHAEL: Mir iza zabarikadiranih prozora

Paola KARIDI: Osloboditi se predrasuda o islamistima

Lučo KARAČOLO: Zar su to pobede

DEO IV: RAZGOVORI

Jozef Racinger: Naređivati ili savetovati

Stanislav HOČEVAR: Jevanđelje je početak globalizacije

Muamer ZUKORLIĆ: Globalizacija je svojstvena islamu

Rišar BULIIJE: Muslimani će sami izgraditi svoje demokratije

Naručite


 

VOJVODINA

Evropski region i priključenje Srbije/SCG Evropskoj uniji...

DEO I – U SUSRET EVROPSKIM STANDARDIMA

Danijela NENADIĆ: Uvod

Dušan JANJIĆ: Vojvodina – evropski region

Erhard BUSEK: Međuetnički odnosi u središtu pažnje

Bojan PAJTIĆ: Evropski horizonti Vojvodine

Zoran LONČAR: Zajednički cilj – evropska demokratska Srbija

Svetozar ČIPLIĆ: Evropsko modeliranje Srbije

Marijana PAJVANČIĆ: Evropski standardi o regijama i novi Ustav Srbije

Petar LAĐAREVIĆ: U raljama manjinskog zakonodavstva

Aleksandar KRAVIĆ: Vojvođanska lokomotiva na evropskom putu Srbije

Oven MASTERS: Međuregionalnom saradnjom do privrednog oporavka

DEO II – U SENCI MITA MULITETNIČNOSTI

Marijana GRANDITS: Snaga regionalnog identiteta

Tamas KOCHECZ: Unikatna regija u Evropi

Srđan CVIJIĆ: Srbizacija Vojvodine – mit multietničnosti

Josip PEKANOVIĆ: Vratiti autonomiju Vojvodini

Andras AGOŠTON: Dvojno državljanstvo kao rešenje

Ana TOMANOVA MAKANOVA: Pravo na etničku različitost

Jon CIZMAŠ: Očuvanje nacionalnog identiteta

Pal ŠANDOR: Vojvodina – školjka bez sadržaja

Srđan MIKOVIĆ: Važna manjinska prava, ali i interesi svih građana

Žarko PUHOVSKI: Teze o Vojvodini

DEO III – U TOKOVIMA DECENTRALIZACIJE

Tanja Miščević – Evropska boja Srbije

Nadia ĆUK SKENDEROVIĆ: Evropska integracija i proces regionalizacije

Pavel DOMONJI: Problem vojvođanskog identiteta

Dieter STANZELEIT: Pozitivan pristup internacionalnom dijalogu

Tihomir SIMIĆ: Evroregionalni status Vojvodine – putokaz Srbiji

Barbara AVDALOVIĆ: Vojvođanske multilateralne inicijative

Duško LOPANDIĆ: Evropska šansa Srbije

Aleksandar POPOV: Iskustva civilnog sektora

Danijela NENADIĆ: Najvažnija pitanja jedne rasprave

DEO IV – PRILOZI

Emilia Romagna i Coopservice u Jugoistočnoj Evropi

Đizela BRKOVIĆ, Ivan SONCINI, Pierluigi RINALDINI, Pier PAOLO, Stefano CAMPANI

Ustavna inicijativa Vojvođanske konvencije

 


 
 
DRŽAVA – MAFIJA

 

 

 

DEO I – DRŽAVA: Moć sistema

Lučo KARAČOLO: Italija bez Italije

Paolo SARTORI: Balkanski putevi mafije

Tamara KALITERNA: Od početka na početku

Goran PETROVIĆ: U simbiozi sa „višim ciljevima”

Mauricio MASARI: Cena mirnog prevrata 

Biljana KOVAČEVIĆ - VUČO: Između pravnih normi i političkih interesa

Senad MEĆETOVIĆ: Kriminal s vojnim odličjima

DEO II – MAFIJA: Sistem moći

Mićo BOŠKOVIĆ: Ropstvo naših dana

Alfredo DE DOMINIČIS: Ruke na otpadu

Đuzepe MUTI: Ekomafije na severu Italije

Ljubinko PUŠIĆ: Gradovi kao kradena roba

Đanremo ARMENI: Model kriminalne ekonomije

Vera ŠOTI: Vojvodina - velika mašina za pranje

Alfonso DEZIDERIO: Invazija stranih mafija

Pjero KALAPRIKO: Milano, Albanija

Federiko VAREZE: Ruska mafija u Italiji

Frančesko SIŠI: Žute hobotnice

Emanuela C. DEL RE i Franc GUSTINČIČ: Tajna nigerijskih bandi

Nikola SAMARDŽIĆ: Ko je stvarni „kapo”

DEO III – DRŽAVA ILI MAFIJA: Sistem i moć

Antonio LAUDATI: Mafije na drugoj obali Jadrana

Vladan BEGOVIĆ: Pun šleper političke volje

Leoluka ORLANDO: Nova borba protiv mafije

Tanja STANKOVIĆ: Korupcija kao način života

Pjetro MESINA: Živela mafija

Pjetro GRASO: Pobedićemo kad ponudimo alternativu

Đovani FJANDAKA: Sudovi nisu „usta istine”

Naručite


 

RUSIJA U IGRI

Moć nafte... Imperija i demokratija - moguć spoj?... Dugo putovanje iz socijalizma... Ruski mit u srpskoj istoriji... Pravoslavni svet kao politički projekat... Pacta conventa: Biznis i politika... Rusi i srpsko pozorište...

Detaljnije

 

DEO I – IMPERIJA: Mit ili stvarnost?

Lucio CARACCIOLO: Važno je biti Rusija

Giulietto CHIESA: Zašto Putin ne može da uspe

Vladimir KAGANSKI: Da li Rusija još postoji

Adriano ROCCUCCI: Imperija i demokratija – moguć spoj?

Dmitrij SABOV: Demokratija? Ne, hvala!

Viktor PEREVEDENCEV: Mnogo alkohola, malo Rusa

Mihajlo MIHAJLOV: Srbija priziva „mračnjačku” Rusiju

DEO II – NAFTA: Stvarnost bez mita

Massimo NICOLAZZI: Moć nafte

Stefano LATINI: Zbogom Lenjinu: imperija ponovo kreće od ekonomije

Ljubivoje PRVULOVIĆ: Dugo putovanje iz socijalizma

Vlatko SEKULOVIĆ: Preko Sibira do Evrope

Dimitrije BOAROV: Braća Karić između Rusije i Srbije: Korišćenje tranzicione konfuzije

Nikola PAVIČIĆ: Sintelon između Srbije i Rusije: Važno je raditi legalno

Margherita PAOLINI: NATO pakt na Istoku

DEO III – MATJUŠKA: Mit u stvarnosti

Castore STRANO: Srbija, Velika Matjuška Rusija i budućnost Kosova

Nikola SAMARDŽIĆ: Ruski mit u srpskoj istoriji

Adriano ROCCUCCI: Pravoslavni svet kao politički projekat

Pavle RAK: Rim zemaljski, Rim nebeski, Rim iz naših snova

Mirko ĐORĐEVIĆ: Crkva i država u potrazi za modelom odnosa

Milan ROĆEN: Pacta conventa: Biznis i politika

Nataša ĐUKANOVIĆ i Borisav KNEŽEVIĆ: Rusija, ni brižna mati, ni strateški partner

Jovan ĆIRILOV: Rusi i srpsko pozorište

Naručite


 
BALKANSKA ALHEMIJA

DEO I  Gambit stare dame

Đuzepe KUKI: Debalkanizovati Balkan

Andrea ROSINI i Davide SIGELE: Bosna posle Dejtona

Roberto MAROCO DELA ROKA: Vaskrsenje Beriše

Sveroslav TERZIJEV: Bugarska u Evropu kreće preko Turske

Luka BOGDANIĆ: Ne cum te ne sine te ili o odnosima Hrvatske i Evropske unije

Đuzepe DZAKARIJA: Islamski preporod Bosne

Rozario AITALA i Paolo SARTORI: Kriminal bez granica

Đanfranko FINI: „Sistem Italija” funkcioniše

DEO II Enigma SKMCG

Vuk DRAŠKOVIĆ: Zemlja manastira i crnih ptica

Bajram KOSUMI: Kosovo i evropske integracije

Ranko KRIVOKAPIĆ: Poslednja domina nema koga da sruši

Paolo KVERČA: Da li će Crna Gora 2006. godine postati nezavisna država?

Mauro DE BONIS: Afera KAP

Federiko EKBERG: Geopolitika jubileja

Nikola SAMARDŽIĆ: Poslednji epilog Hladnog rata

DEO III Druge obale

Margarita PAOLINI: Da se Jadransko more ne pretvori u Mrtvo more

Livio DZAKANJINI: Pruga Bar–Beograd, koridor do srca Balkana

Antonio ZANARDI LANDI: Italija u Beogradu: iskustvo kao izvozni proizvod

Vasko ERANI: Autonomija znači odgovornost

Luka DE PJETRI: Od hitnih intervencija do razvojnih programa

Miodrag LEKIĆ: Racingerov Balkan

Adele MACOLA: Srbija: tako blizu, a tako daleko

Jovan BULAJIĆ: Šengen via Italia

Naručite


 
IRAK – KOSOVO – AMERIKA

DEO I – IRAK: UPUSTVA ZA UPOTREBU

Lučo KARAČOLO: So what?

Dejvid POLANSKI: Zna li Amerika šta hoće

Fabio MINI: Strategija bez izlaza

Hasan FATAH: Gospodari straha

Đovani PETINATO: Dnevnik jednog arheologa

Karlo BELINCONA i Franc GUSTINČIČ: Ratnici bez uniforme

Antonio SEMA: Zašto Amerikanci ne pobeđuju

Mauricio MASARI: OEBS može biti koristan i u Iraku

DEO II – KOSOVO: UPOTREBA BEZ UPUSTVA

Dušan BATAKOVIĆ: Kosovo i Metohija: decentralizacijom do Evrope

Enver HASANI: Konačni status Kosova: otvoreno pitanje

Paskal MILO: Perspektive saradnje Beograda i međunarodne zajednice na Kosovu

Fernando GENTILINI: Evropa i Kosovo: strateški ciljevi zapadnog Balkana

Aleksandar VLAHOVIĆ: Standard zvani ekonomska logika

Dušan JANJIĆ: Kosovo posle parlamentarnih izbora

Ðani de MIKELIS: Carpe diem: balkanska trka sa evropskim vremenom

Fabio MINI: Putna mapa Kosova: američka država ili evropski protektorat

Alberto BOBIJO: Kosovo, tajanstveni predmet u svetskoj štampi

Vitorio PRODI: Ključ za razvoj balkanske političke scene

DEO III – AMERIKA: NEOGRANIČENA UPOTREBA

Lučo KARAČOLO: Bušov san

Fabricio MARONTA i Dejvid POLANSKI: Kako postati broj jedan

Livio CAKANJINI: Superiorem non recognoscens

Alesandro ANDREONI: Svemirsko oružje za zemaljske ratove (ili obrnuto)

Naručite