Kosovo - godina nulta

 

Realističan društveni sukob Srba i Albanaca koji zahvata domen politike ali i dublje sfere života ljudi. Njegova struktura je složena s naglašenim elementima političke i socijalne drame.

Šta je, zapravo, ono što zovemo Kosovom? Na ovo naizgled jednostavno pitanje mogu se dati različiti odgovori, koji takođe mogu da variraju. Srbi prave razliku između teritorije nekadašnje autonomne pokrajine, koja je danas pod protektoratom Ujedinjenih nacija, i Kosova polja stricto sensu, koji se poklapa samo sa gornjim tokom Ibra, pritoke Dunava.